Rezerwacja numerów online - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie


Nagłówek

Rezerwacja numerów online

W przypadku rezerwacji numerów do systemu kolejkowego przez Internet należy tego dokonać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Rezerwacja numerów online (umówienie wizyty) przez Internet jest możliwa tylko w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 -15:30. Pobieranie numerów do Rejestracji jest możliwe w godzinach 7:30 – 14:00.

Rezerwacja numerów w systemie kolejkowym przez Internet jest możliwa każdego dnia od godziny 6:30 – 24.00. W godzinach 24.00 do 6.30­ trwa przerwa konserwacyjna.


KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
  ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, nr telefonu: +48 61 426 16 49;
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować telefonując pod numer telefonu +48 61 669 70 14, e-mail: iod@gniezno.praca.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia na podstawie Pani/Pana zgody dla celów związanych z rejestracją konta w systemie kolejkowym PUP w Gnieźnie. Pani/Pana Dane osobowe nie będą udostępniane innym organom. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji konta w systemie kolejkowym w PUP w Gnieźnie.
 4. Dane osobowe obejmują następujące kategorie: adres e-mail.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. zadań.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych przepisami prawa.
 7. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami ww. rozporządzenia.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) przez okres realizacji zadań określonych wyżej i obowiązujący okres archiwizacji.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w ustawie i nie będą podlegały profilowaniu.

Wyrażenie zgody:                                                             
Poprzez wybranie przycisku „REJESTRUJ" podczas procesu zakładania konta w systemie kolejkowym PUP w Gnieźnie przyjmuję do wiadomości ww. informację oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji ww. celów.


UWAGA !!!
Od dnia dzisiejszego tj. 16-03-2020 r., aż do odwołania nie będzie możliwości Rezerwacji numerków online.
Proszę rejestrować się poprzez stronę internetową https://www.praca.gov.pl/ 


 
 
Załączniki
Instrukcja rezerwacji numerów online.pdf (pdf, 302 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę