Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie


Nagłówek

Aktualności

 • Europejskie Dni Pracy

  20 października br. odbędą się Europejskie Dni Pracy (EDP) on-line pod nazwą Work@PL2022 organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) https://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022 . Europejskie Dni Pracy to ogólnoeuropejskie targi pracy kojarzące na platformie internetowej pracodawców z kandydatami...

 • Zakończenie naboru na dotacje z WRPO

    W związku z zakończeniem i koniecznością rozliczenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1...

 • Nowe rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  W dniu 29.07.2022 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2022r. poz. 1558). Najważniejsze zmiany to: - Zniesienie obowiązku dołączania kserokopii dowodów osobistych pracodawców podczas składania wniosków o rejestrację oświadczenia...

 • PUP realizuje projekt POWER(V) dla osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

 • Nadal trwa nabór w realizowanym przez PUP projekcie WRPO(V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane...

 • Jesteś przedsiębiorczy? Podejmij działalność gospodarczą w ramach projektu WRPO (V)

    Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie dysponuje środkami z projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)" WRPO dla osób powyżej 30 roku życia na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.     Zapraszamy chętne...

 • 1.08.2022r. nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2022, w dniu:   01.08.2022 r.   Wnioski należy składać w biurze informacyjnym...

 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową

  Program przeznaczony jest dla cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej osób z Ukrainy oraz umożliwienie uchodźcom wejścia na rynek pracy, które zaspokoi ich potrzeby ekonomiczne oraz ich rodzin. ...

 • Awaria została usunięta

  Informujemy, że awaria systemy teleinformatycznego została usunięta o godz. 13.30. Zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego.

 • Awaria systemu teleinformatycznego

  W związku z awarią systemu teleinformatycznego w PUP w dniu 6.07.2022 r. prosimy wszelką korespondencję i zapytania kierować pod adresem e-mail pupgniezno@gniezno.praca.gov.pl podając swój nr telefonu. Pracownicy urzędu oddzwonią do Państwa. Za powstałe utrudnienie przepraszamy ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę