Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)" Okres realizacji projektu : 01.01.2019- 31.12.2020 Wartość projektu: 3 901 347, 20 zł Celem projektu jest zwiększenie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)" Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę